Aktuel markedsorientering

Aktuel markedsorientering


Etablerings- og købstidspunktet kan formentlig ikke blive bedre !

Jord
Priserne på landbrugsjord går i alle retninger. I nogle landsdele / regioner falder landbrugsjorden i værdi, modsat stiger jorden andre steder. Ganske forvirrende for udenforstående, men EDC ser at god jord med høje høstudbytter er mest attraktive og stigende prismæssigt, modsat er jord med lave høstudbytter under voldsomt prispres og generelt faldende. Årsagen til de stagnerende priser på den dårlige jord er naturligvis at mange husdyrlandmænd har stoppet opkøb af jord pga. deres egne økonomiske udfordringer.

Kvæg- og svinegårde
Siden sommer 2015 er udviklingen eskaleret. Alt for mange husdyrbrug står med en gældsprocent på 125 – 175% af landbrugsaktivernes aktuelle værdi og forrentningsevne. Nogle af disse husdyrbrug vil i 2016 stoppe og bedriften sat Til Salg. Omfanget styres i stor udstrækning af pengeinstitutternes holdning til fortsat finansiering af de løbende likviditetsunderskud som vil fremkomme i 2016 hos den enkelte landmand. Forståelig nok syntes disse banker ikke det er spændende at give mere likviditet de steder, hvor pengene fosser ud !

EDC har kontakt til flere professionelle- og private investorer som er klar til opkøb af landbrugsejendomme. Disse har kontant- og tålmodig kapital i tilstrækkelig omfang. Heriblandt både danskere med nogen kendskab til landbrug, tyskere og hollændere. Den efterfølgende drift af gården overlades til medinvestor eller andre landmænd i området. Et set up, vi i stigende grad vil praktiserer i forbindelse med ejendomshandel i 2016 og fremover.

EDC vurderer at den pristilpasning der sker i øjeblikket på produktionslandbrugene er nødvendigt for erhvervets overlevelse.

Mest eftertragtede er større malkekvægsgårde med moderne driftsanlæg samt større svinegårde med moderne driftsanlæg – disse sælger vi fortsat til fornuftige priser. Utidssvarende driftsanlæg er aktuelt ikke mange penge værd, i nogen tilfælde helt værdiløse !


Lystejendomme.

EDC har over de sidste 24 måneder haft et stadig stigende salg af mindre landejendomme. Typisk yngre familier som nu syntes at prisniveauet på landet er acceptabelt, sammenlignet med de forrige års køb af hus i byen. Ofte har familierne udskudt deres behov for at flytte på landet i flere år, men nu oplever vi at mange er klar til at tage skridtet og rykke udenfor bygrænsen.

Beliggenhed og ejendommens stand er købernes vigtigste parametre.

Gamle ubrugelige udbygninger, staklader og gylletanke: Få dem revet ned/fjernet. De skræmmer køber og kreditgiver væk!

Velholdte ejendomme med den rigtige beliggenhed holder prisen mens det kniber at holde prisen på dårligt beliggende og misligholdte ejendomme.

Vi kommer gerne forbi til en uforpligtende snak om, hvad der skal til for at gøre netop DIN lystejendom salgsklar og, hvilke købere vi har i vores køberkartotek, som venter på en ejendom som din.

                                  

Familierne vil købe for at skabe sig en dejlig ramme for livet med naturoplevelser og hobby´s på landet -  det perfekte sted søges !